Επιλογή Σελίδας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Description
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σφραγίδες ασφαλείας για τις θαλάσσιες μεταφορές ταυτίζονται με τις ασφάλειες για τα εμπορευματοκιβώτια.
Οι σφραγίδες ασφαλείας για εμπορευματοκιβώτια πρέπει να έχουν πιστοποίηση ISO 17712:2013 από ένα εργαστήριο το οποίο να είναι και εκείνο πιστοποιημένο με ISO 17025.

Οι σφραγίδες ασφαλείας για εμπορευματοκιβώτια της Leghorn είναι όλες υψηλής ασφαλείας (H.S.S.) και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:
– Σφραγίδες ασφαλείας με διχάλα
– Σφραγίδες ασφαλείας με συρματόσχοινο
– Σφραγίδες ασφαλείας με καρφί
Η Leghorn δίνει την δυνατότητα της επιλογής μεταξύ 6 τύπων όλων με πιστοποίηση ISO 17712:2013.