Επιλογή Σελίδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Description
Οι οδικές μεταφορές είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα μεταφοράς στον κόσμο. Αυτό χωρίζεται σε:
a) Εθνικές μεταφορές με μικρά ή μεγάλα φορτηγά.
b) Διεθνείς μεταφορές με μουσαμάδες.
c) Διεθνείς μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια.
d) Μεταφορές με βυτία.
e) Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων.

Κάθε είδος μεταφοράς μπορεί να είναι εγγυημένο με την χρήση της κατάλληλης σφραγίδας ασφαλείας που αποδίδει το μέγιστο της ασφάλειας με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Πέρα από τα παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους τους τύπους οδικών μεταφορών, κάποια ηλεκτρονικά προϊόντα  (E Lock Gold) τα οποία δίνουν την θέση του μεταφορικού μέσου σε πραγματικό χρόνο και με ειδοποίηση στην περίπτωση που παραβιαστούν οι πόρτες του μεταφορικού μέσου. Όλα αυτά μπορούν να παρακολουθούνται on line με την υπηρεσία μας Tracking.
Σε αυτές τις περιπτώσεις γρήγορων μεταφορών, η σφραγίδα ασφαλείας είναι καθαρά ενδεικτική και χρησιμεύει στην αποτροπή κλοπής μικρής ποσότητας μεταφερόμενων προϊόντων.

Ένα παράδειγμα για όλους τους τύπους μεταφορών είναι η μεταφορά για τον ανεφοδιασμό των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων.
Σε αυτόν τον χώρο, οι πιο ενδεικνυόμενες σφραγίδες ασφαλείας είναι οι πλαστικές που έχουν την ιδιότητα του Τear-Οff για γρήγορη αφαίρεσή τους χωρίς την χρήση κάποιου εργαλείου.