Επιλογή Σελίδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΙΝΑ

Description
Ένα βαγόνι τρένου έχει πολλές πόρτες από τις οποίες μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να το βλάψει. Όσο αφορά τις κλασσικές σφραγίδες ασφαλείας η Leghorn συμβουλεύει για τις πόρτες σφραγίδες ασφαλείας μεγάλης αντοχής και για τα πλαϊνά παράθυρα, σφραγίδες ασφαλείας με σύρμα ή πλαστικές ρυθμιζόμενες.

Ένα μεγάλο πρόβλημα δημιουργείτε από εκείνα τα βαγόνια που παραμένουν σε αναμονή πολλές ημέρες μέχρι να ενωθούν με άλλα βαγόνια για την δημιουργία του σωστού αριθμού βαγονιών για αποστολή.
Αυτά τα βαγόνια μπορούν να παραβιαστούν γιατί δεν φυλάσσονται.

Οι τεχνικοί της Leghorn κατασκεύασαν ένα σύστημα που ονομάζεται Cargo Controller το οποίο, με την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σφράγισης επαναχρησιμοποιούμενων, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους και μεταφέρουν τα δεδομένα στην κεντρική μονάδα. Στην παραμικρή αλλαγή συνθηκών φτάνει ένα μήνυμα κινδύνου στο κέντρο συλλογής δεδομένων.