Επιλογή Σελίδας

ΜΕΤΡΗΤΕΣ: ΝΕΡΟ, ΡΕΥΜΑ, ΑΕΡΙΟ

Περιγραφή
Όλες οι εταιρίες προμήθειας υπηρεσιών νερού, ρεύματος, και αερίου χρησιμοποιούν μετρητές για την μέτρηση την κατανάλωσης αυτών των προϊόντων.
Είναι απαραίτητη η σφράγιση αυτών των μετρητών για την αποφυγή παραβατικών πράξεων.
Οι τεχνικοί της Leghorn σχεδίασαν διάφορες λύσεις για την αποφυγή αυτού του τύπου των παραβάσεων.

Οι σφραγίδες μας ασφαλείας με σύρμα είναι ιδιαίτερα ασφαλείς και οικονομικές.
Μπορούν να παραχθούν σε διάφορα χρώματα για την διευκόλυνση τυχόν οργανωτικών αναγκών.
Έχουμε επίσης σχεδιάσει σφραγίδες ασφαλείας για μετρητές τελευταίας τεχνολογίας χρησιμοποιώντας ετικέτες RFID και ετικέτες NFC με ανάγνωση με την χρήση ενός smart phone.