Επιλογή Σελίδας

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Περιγραφή
Οι πυροσβεστήρες επιθεωρούνται μία φορά το χρόνο και κάθε φορά πρέπει να τοποθετείται μία σφραγίδα ασφαλείας στην λαβή λειτουργίας του πυροσβεστήρα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του πυροσβεστήρα, η σφραγίδα ασφαλείας πρέπει να σπάσει εύκολα χωρίς την χρήση κάποιου εργαλείου.
Η Leghorn έχει σχεδιάσει μία σφραγίδα ασφαλείας πραγματικά αποτελεσματική για αυτήν την χρήση.
Σε ότι αφορά τις ετικέτες για τους πυροσβεστήρες, μπορούμε να προσφέρουμε ετικέτες μακράς διάρκειας ζωής οι οποίες να ταυτοποιούν τον παραγωγό και προφανώς και τον τελικό διανομέα.

Δείξαμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα προστατευτικά καλύμματα τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε για όλους τους τύπους πυροσβεστήρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Η διαχείριση της συντήρησης όλων των πυροσβεστήρων από μέρους των οργανισμών που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι ένα πρόβλημα στο οποίο έχουμε δώσει λύση, επιταχύνοντας την διαδικασία με την χρήση ετικετών METAL TAG RFID υψηλής κολλητικότητας. Πραγματοποιείται έτσι η ιχνηλάτηση του πυροσβεστήρα στα διάφορα στάδια συντήρησης και το ανθρώπινο λάθος μειώνεται στο μηδέν.