Επιλογή Σελίδας

ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Περιγραφή
Έχουμε διάφορους τύπους σφραγίδων ασφαλείας με τις οποίες μπορεί να ελεγχθεί η πρόσβαση σε δοχεία προϊόντων σε υγρή ή στερεά μορφή της βιομηχανίας χημικών. Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό μπορούν να σφραγιστούν με τις παραδοσιακές σφραγίδες ασφαλείας, όπως και με σφραγίδες ασφαλείας με ενσωματωμένη ετικέτα RFID για μεγαλύτερη ταχύτητα ελέγχου. Τα τσιπάκια που είναι τοποθετημένες στις σφραγίδες ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση της ίδιας της δεξαμενής καθώς και για την καταγραφή των διάφορων σημείων και της διαδρομής που ακολούθησε μέσα σε μία ευαίσθητη  στην ασφάλεια περιοχή. Οι ειδικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την  ιχνηλασιμότητα.