Επιλογή Σελίδας

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Περιγραφή
Τα τελωνεία όλων των χωρών του κόσμου έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν οποιοδήποτε εμπορευματοκιβώτιο στην είσοδο ή έξοδο από το έδαφος της χώρας που δραστηριοποιούνται. Η επιλογή ανοίγματος ενός εμπορευματοκιβωτίου για έλεγχο μπορεί να γίνει για συγκεκριμένους λόγους ή τυχαία.
Σε κάθε περίπτωση το τελωνείο πρέπει να τοποθετήσει την δική του σφραγίδα ασφαλείας.
Γενικά οι σφραγίδες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα τελωνεία είναι όλες οι σφραγίδες ασφαλείας με συρματόσχοινο και κάποιες φορές χρησιμοποιούνται σφραγίδες ασφαλείας με καρφί. Σπάνια χρησιμοποιούνται σφραγίδες ασφαλείας με μεταλλικό έλασμα.

Η γενική διεύθυνση των τελωνειακών αρχών προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να υιοθετήσει μία ηλεκτρονική ενεργητική σφραγίδα ασφαλείας η οποί να μπορεί να καταγράφει την διαδρομή του εμπορευματοκιβωτίου από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό της διαδρομής του.
Εμείς στην Leghorn έχουμε σχεδιάσει μία σφραγίδα ασφαλείας με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των τελωνείων.