Επιλογή Σελίδας

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISO 17712:2013

Περιγραφή
Η εταιρία LeghornGroup είναι ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαϊκούς παραγωγούς κατασκευαστές σφραγίδων ασφαλείας.
Ιδιαίτερα παράγουμε σφραγίδες υψηλής ασφαλείας με πιστοποίηση ISO 17712:2013.

Έχουμε την πιστοποίηση ISO 17712:2013 από την εταιρεία Dayton Brown σφραγίδων ασφαλείας.
Αναλυτικά είναι:
– σφραγίδες ασφαλείας με διχάλα;
– σφραγίδες με συρματόσχοινο;
– σφραγίδα ασφαλείας με καρφί (βαρελάκι);

Αυτές οι σφραγίδες ασφαλείας (H.S.S.) πέρα από το ότι ξεπέρασαν όλες τις δοκιμασίες σύμφωνα με τον νόμο, ανταπεξήλθαν και σε ιδιαίτερα δυνατές προσπάθειες παραβίασης από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.
Καμία από τις δικές μας σφραγίδες ασφαλείας μπορεί να παραβιαστεί, χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη διάρρηξης.