Επιλογή Σελίδας

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή
Οι πρώτες μεταλλικές σφραγίδες ασφαλείας που εμφανίστηκε στην ανθρώπινη ιστορία είναι σίγουρα οι μολυβδοσφραγίδες. Βρίσκουμε ίχνη τους πάνω από 3.000 χρόνια πριν. Οι μολυβδοσφραγίδες χρησιμοποιούνται πολύ και σήμερα και συχνά σε διάφορα μέρη του κόσμου οι σφραγίδες ασφαλείας προσδιορίζονται με τις λέξεις: «μολύβια» «plomba» «Plomb».
Οι μολυβδοσφραγίδες χρησιμοποιούνται συνήθως με ένα στριφτό σύρμα και την κατάλληλη πένσα.

Άλλες μεταλλικές σφραγίδες είναι οι αλουμινένιες που κλείνουν χωρίς χρήση εργαλείων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευασίες τροφίμων ή για την σφράγιση φακέλων ή σακουλών.
Ευρείας χρήσης είναι επίσης οι σφραγίδες ασφαλείας με συρματόσχοινο και σώμα από αλουμίνιο. Αυτές οι σφραγίδες έχουν διάμετρο που ξεκινά από 1mm και φθάνει μέχρι 5mm. Είναι μια σφραγίδα ασφαλείας πολύ ευπροσάρμοστη και ιδιαίτερα ανθεκτική.

Στις μεταλλικές σφραγίδες συμπεριλαμβάνονται και οι σφραγίδες με καρφί για εμπορευματοκιβώτια. Αυτές οι σφραγίδες είναι οι καλύτερες που μπορούμε να προσφέρουμε για την αποφυγή διαρρήξεων σε εμπορευματοκιβώτια.