Επιλογή Σελίδας

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

Περιγραφή
Η εταιρία Leghorn προσφέρει διάφορες σφραγίδες ασφαλείας με σύρμα, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν με ή χωρίς την χρήση ειδικών εργαλίων. Κάποιες από αυτές τις ασφάλειες έχουν ήδη ανσωματωμένο το νήμα με συγκεκριμένο μήκος, όπως για παράδειγμα η Merope seal ή η Alcyone seal.
Γενικά οι σφραγίδα με νύμα χρησιμοποιούνται για την σφράγιση μετρητών νερού ρεύματος και αερίου. Φέρουν σειριακή αρίθμηση και τυπώσεις λογότυπου ή ονόματος εταιρίας.
Κάποιες από αυτές τις ασφάλειες μπορούν να φέρουν και Chip RFID ή NFC, όπως για παράδειγμα η ANCHORFLAG ή το TWISTSEAL.
Οι σφραγίδες ασφαλείας με νημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν διακόσμηση σε συσκευασίες ή για ταυτοποίηση προϊόντων. Η σφραγίδα που ενείκνυται περισσότερο για αυτό το σκοπό είναι η CRIMPSEAL. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια Connectionlock η οποία χρησιμοποιείται για να μπλοκάρει και να σφραγίσει το ρακόρ στα υδρόμετρα. Και αυτό το προϊόν μπορεί να προσφερθεί με Chip RFID ή NFC.