Επιλογή Σελίδας

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΣ

Περιγραφή
Οι πλαστικές σφραγίδες ασφαλείας ένδειξης της LeghornGroup έχουν χαμηλή τιμή και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές ώστε να εγγυηθούν αποστολές, μεταφορές, εργαλεία και ευαίσθητες περιοχές ευαίσθητης δραστηριότητας που απαιτούν μία εγγύηση που να αναδεικνύει άμεσα κάθε παραβίαση.
Οι δικές μας πλαστικές σφραγίδες ασφαλείας με σταθερό κλείδωμα σχεδιάστηκαν για να αναδύουν οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης ή κλοπής.
αυτά τα προϊόντα δεν απαιτούν την χρήση εργαλείων για την αφαίρεσή τους.

Αυτές οι σφραγίδες ασφαλείας είναι ανακυκλώσιμες 100% και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βιοδιασπώμενο πλαστικό στην παραγωγή τους. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται κομμάτι του προγράμματος της LeghornGroup που ονομάζεται GREEN LINE.
Όλες οι σφραγίδες μας ασφαλείας από πλαστικό με σταθερό κλείδωμα είναι πολύ ανθεκτικές και μπορούν να αντέξουν για μήνες σε ακραίες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.