Επιλογή Σελίδας

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ

Περιγραφή
Οι κάδοι και τα δοχεία πρέπει να σφραγίζονται όταν γεμίσουν.
Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρία Leghorn κατασκεύασε αυτό τον ειδικό τύπο σφραγίδας ασφαλείας.
Ο μόνος τρόπος για την εγγύηση ότι το περιεχόμενο ενός κάδου θα φτάσει ασφαλές στον προορισμό του, χωρίς να έχει αλλοιωθεί ή αναμιχθεί με κάτι, είναι η χρήση μιας σφραγίδας ασφαλείας για κάδους της εταιρίας Leghorn.
Οι δικές μας σφραγίδες ασφαλείας μπορούν να φέρουν τυπωμένο λογότυπο και σειριακή αρίθμηση.