Επιλογή Σελίδας

ΣΤΡΙΦΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

Περιγραφή
Όλες οι σφραγίδες ασφαλείας με νήματα που προσφέρονται από την Leghorn πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα κατάλληλα νήματα ή συρματόσχοινα. Αυτά τα στριφτά νήματα κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και την ιδανικότερη λύση.
Τα συγκεκριμένα νήματα έχουν διαφορετικές αντοχές από πολλή χαμηλή έως πολύ υψηλή όπως το επτάκλωνο συρματόσχοινο με πλαστικό περίβλημα.
Μπορούν να προσφερθούν σε καρούλια με περιεχόμενο διαφορετικού μήκους ή σε κομμάτια σε συγκεκριμένα μήκη ανάλογα τις ανάγκες του πελάτη.