Επιλογή Σελίδας

MULTIPURPOSE SECURITY BAGS

Περιγραφή
Μπορεί να συμβεί να παραλάβετε ένα κιβώτιο με 11 ακριβά μπουκάλια κρασιού αντί για 12.
Σε μία αποστολή 20 κινητών τηλεφώνων καλά συσκευασμένων, φτάνουν στον προορισμό τους ένα με δύο λιγότερα.
Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν χρησιμοποιώντας τσάντες ασφαλείας με αριθμημένες σφραγίδες ασφαλείας. Μία ανώνυμη τσάντα ασφαλείας δεν δίνει κανένα μήνυμα για το περιεχόμενο και όταν φτάσει στον προορισμό της, γίνεται εύκολα αντιληπτή η πιθανή διάρρηξη.

Ακόμα και στον τομέα των κατασχεμένων προϊόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τσάντες ασφαλείας με αριθμημένη σφραγίδα ασφαλείας για να τα διατηρήσουν ακέραια.
Κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προϊόντα χωρίς να σπάσει την σφραγίδα ασφαλείας η οποία κάνει ευδιάκριτη την διάρρηξη.