Επιλογή Σελίδας

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΛΕΤΑΣ

Περιγραφή
Το στοίβασμα των προϊόντων στην παλέτα και το περιτύλιγμα με την μεμβράνη είναι συνήθως το πιο ενδεικνυόμενο σύστημα συσκευασίας μιας παλέτας. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να έχει τον διττό στόχο της συμπίεσης των εμπορευμάτων και να αποφευχθούν βλάβες ή αλλοιώσεις. Πράγματι, αν για  τον πρώτο στόχο το αποτέλεσμα είναι σίγουρα θετικό, για τον δεύτερο στόχο είναι σίγουρα μία αποτυχία. Συχνά με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι μπορούμε να ανοίξουμε μία τρύπα να αφαιρέσουμε αυτό που θέλουμε και να το κλείσουμε πάλι με μία ταινία. Έτσι κανείς δεν θα παρατηρήσει την διάρρηξη ή τις απώλειες. Χρησιμοποιώντας ένα από τα καλύμματά μας για παλέτα μπορείτε να αποφύγετε τυχόν παραβιάσεις. Το κάλυμμα της παλέτας  καλύπτει πλήρως όλα τα αγαθά μέχρι τις άκρες της ξύλινης παλέτας και αγκυρώνεται στην παλέτα με μία σφραγίδα ασφαλείας πλαστική ή μεταλλική.
Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα αγαθά είναι:
α. το σπάσιμο της σφραγίδας ασφαλείας
β. το σκίσιμο του καλύμματος.
Και στις δύο περιπτώσεις, η αλλοίωση είναι άμεσα εμφανής.