Επιλογή Σελίδας

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή
Στην μεγάλη ποικιλία φακέλων ασφαλείας που προσφέρει η Leghorn θα βρείτε σίγουρα τον ιδανικό τύπο φακέλου για τις ανάγκες σας.
Αρχίζουμε με τους απλούς φακέλους ισχυρής κόλλησης χωρίς αρίθμηση και φτάνουμε στους φακέλους με διπλή αρίθμηση και την ταινία του αντικλεπτικού αποτυπώματος «VOID».

Η Leghorn παράγει και φακέλους με ενσωματωμένο chip NFC με τρόπο ώστε να ανιχνεύεται ο φάκελος όταν είναι απαραίτητο. Οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου μπορούν να αναγνωστούν με ένα απλό smartphone και να αποσταλούν σε μία κεντρική μονάδα για τυχόν επεξεργασία τους.
Κάθε φάκελος μπορεί να φέρει τυπώσεις σε διάφορα χρώματα και λογότυπα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.