Επιλογή Σελίδας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Περιγραφή
Τα εργαλεία που κατασκευάζονται από την Leghorn συλλέχτηκαν για να χρησιμοποιούνται με τις σφραγίδες ασφαλείας που παράγουμε.

Κάποιες φορές οι τεχνικοί μας χρειάστηκε να σχεδιάσουν το ιδανικό προϊόν για την διευκόλυνση στην τοποθέτηση κάποιας από τις σφραγίδες ασφαλείας μας. Όπως για παράδειγμα την πένσα για την σφραγίδα ασφαλείας  Craluseal.